publicerad: 2021  
postglacial post­glacialt post­glaciala
post|­glaci·al
adjektiv
[-a´l] äv. [pås`t-]
som bildats efter den senaste is­tiden
post­glaciala jord­arter
äv. som hän­för sig till tiden efter den senaste is­tiden
belagt sedan 1874; till post- och glacial