publicerad: 2021  
general generalen generaler
gen·er·al·en
substantiv
genera´l
(titel för) officer med högsta befäls­grad in­om armé, kust­artilleri (amfibie­kår) eller flyg i Sverige formellt en­bart om över­befälhavaren (ÖB)
generalsgrad; generalsuniform; armégeneral; brigadgeneral
ibland äv. (ock­så i Sverige) om general­major el. general­löjtnant (bl.a. vid till­tal)
ibland i icke-militära samman­hang om chef för frälsnings­armén el. om general­direktör el. om annan ledande person
frälsningsgeneral; jesuitgeneral; ordensgeneral; postgeneral
en försiktig general en försiktig persontrots att hon är äventyrare är hon en försiktig general som all­tid för­bereder sig nog­grant
belagt sedan 1643; av franska général med samma betydelse, förk. av colonel (capitaine) général 'den främste översten (kaptenen)'; jfr ur­sprung till general-