publicerad: 2021  
potentiell potentiellt potentiella
pot·enti·ell
adjektiv
[-ensiel´] el. [-entsiel´]
som kan ut­vecklas till något som fram­går av samman­hanget
JFR latent
ett potentiellt hot; landet är en potentiell fiende i ett eventuellt fram­tida krig
äv. (teoretiskt) möjlig men inte fullt ut förverkligad
landet har stora potentiella resurser
potentiell energi se energi
belagt sedan 1813; av franska potentiel med samma betydelse; till potens