publicerad: 2021  
poängtera poängterade poängterat
verb
poängte´ra
fram­hålla med sär­skilt efter­tryck
någon poängterar något/sats
någon poängterar något
någon poängterar sats
det poängterades att värn­skatten var av till­fällig natur
äv. om icke-levande före­teelse markera, göra tydlig
de många lyxhotellen poängterar stadens karaktär av internationellt centrum; han har en starkt poängterad haka
belagt sedan 1905; av franska pointer med samma betydelse; till 1poäng!!; jfr ur­sprung till pointer
poängterapoängterande, poängtering