publicerad: 2021  
1precis
pre·cis
adverb
preci´s
i full­ständig överens­stämmelse med visst värde, förhållande eller dylikt
hon kom i precis rätt ögon­blick; allt var precis som förr om åren
äv. försvagat till en sorts utfyllnads­ord (i negerade ut­tryck)
hon var inte precis glad
ibland äv. som ersättning för (och förstärkning av) jakande svar
JFR 2exakt
Men filmen är väl lite väl sentimental? – Precis!
belagt sedan 1660; av franska précis med samma betydelse; av lat. præci´sus 'tvärt av­huggen; brant; kort'; till pre- och lat. ´dere 'hugga av'; jfr ur­sprung till cesur, deciderad, koncis
2precis precist precisa
pre·cis
adjektiv
preci´s
i minsta detalj korrekt
SYN. 1exakt JFR noggrann
korta och precisa svar; precisa och detaljerade upp­lysningar
belagt sedan 1766