publicerad: 2021  
precision precisionen
pre·cis·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
stor nog­grannhet och exakthet vid ut­förandet av något
precisionsarbete; precisionsmått; precisionsskjutning; millimeterprecision
precision (i något)
kalkylera med matematisk precision; bombning med s.k. kirurgisk precision; att manövrera for­donet på plats krävde stor precision
äv. med tanke på instrument eller dylikt
vapen med hög precision
belagt sedan 1788