publicerad: 2021  
precisera preciserade preciserat
verb
precise´ra
nog­grant och i detalj an­ge eller ut­trycka
någon preciserar något/sats
någon preciserar något
någon preciserar sats
förändringen var svår att precisera; kan du närmare precisera skadorna?
belagt sedan 1863
preciserapreciserande, precisering