publicerad: 2021  
predikan bestämd form predikan, utrum; som plural kan användas predikningar
pre·dik·an
substantiv
predi´kan
del av kristen guds­tjänst när prästen talar i an­slutning till den för dagen aktuella bibeltexten
julpredikan; påskdagspredikan
en predikan (om något/att+verb/sats)
en predikan (om något)
en predikan (om sats)
en predikan (om att+verb)
en predikan (över något)
hålla en predikan; en predikan om tron på förändring; en predikan över liknelsen om den barm­härtige samariern
äv. om liknande del av guds­tjänst eller dylikt in­om andra religioner
i moskén hålls predikan vanligen vid fredags­bönen
äv. om straff- el. förmanings­tal
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska predikan; till predika