publicerad: 2021  
preglacial preglacialt preglaciala
pre·glaci·al
adjektiv
preglacia´l
som hän­för sig till tiden före den senaste ned­isnings­perioden
en preglacial älvfåra
äv. som hän­för sig till tiden före en is­tid
belagt sedan 1874