publicerad: 2021  
preferens preferensen preferenser
pre·fer·ens·en
substantiv
[-aŋ´s] el. [-en´s]
1 ofta plur. något som man före­drar
preferens (för något/att+verb)
preferens (för något)
preferens (för att+verb)
personliga preferenser
äv. mer formellt, sär­skilt ekonomi
ekonomerna talar om konsumenternas preferenser
belagt sedan 1657; av franska préférence 'före­träde'; till preferera
2 knappast plur. priffe
preferensparti
belagt sedan 1847