publicerad: 2021  
preparat preparatet, plural preparat, bestämd plural preparaten
pre·par·at·et
substantiv
prepara´t
(bit av) biologiskt eller geologiskt material som valts ut och bearbetats för (vetenskapligt) studium
preparatglas; växtpreparat
sprit­konserverade preparat
äv. om ren kemisk förening el. om medicinsk el. kemisk-teknisk produkt
dopingpreparat; hormonpreparat; vitaminpreparat
ett antibiotiskt preparat; ett anti­depressivt preparat; beroende­framkallande preparat; förbjudna preparat; narkotika­klassade preparat
ett preparat för ut­rotning av skade­djur
belagt sedan 1769; av lat. præpara´tum 'för­beredelse'; till preparera