publicerad: 2021  
prenumerera prenumererade prenumererat
verb
prenumere´ra
beställa (viss tidning) för viss tid ofta efter att ha betalat i för­väg
någon prenumererar (något)
prenumerera på den digitala dags­tidningen; han tänker prenumerera på den nya vecko­tidningen
äv. ut­vidgat om andra tjänster, produkter m.m.
prenumerera på strumpor; prenumerera på skönhets­produkter; prenumerera på vin; många prenumererar på olika strömnings­tjänster
belagt sedan 1729; till pre- och lat. numera´re 'räkna; utbetala'; jfr ur­sprung till numrera
prenumereraprenumererande, prenumeration