publicerad: 2021  
prestanda prestandan prestanda
prest·anda
substantiv
[-an`-] äv. [-an´-]
1 prestations­förmåga särsk. om motors arbetskapacitet, hastighet och dylikt
fartprestanda; tävlingsprestanda
bilens prestanda; kontrollera hästarnas prestanda in­för loppet
belagt sedan 1871; av lat. præstan´da, plur. av præstan´dum 'som bör full­göras'; till prestera
2 åligganden
belagt sedan 1700