publicerad: 2021  
prestation prestationen prestationer
prest·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
något (positivt) som åstad­kommits eller full­gjorts ofta trots svårigheter
prestationsförmåga; prestationskrav; prestationsångest; arbetsprestation; idrottsprestation; kraftprestation
en fin prestation; en stark prestation; det var en prestation att bestiga berget; en fin match med många strålande individuella prestationer
belagt sedan 1872; av franska prestation med samma betydelse; till prestera