publicerad: 2021  
princip principen principer
princip·en
substantiv
princi´p
grund­läggande sats eller regel som ofta ut­gör norm för handlande eller dylikt
principbeslut; principdiskussion; principfråga; stavningsprincip
principen (om något/sats)
principen (om något)
principen (om sats)
principen (sats)
principen (för något/att+verb/sats)
principen (för något)
principen (för sats)
principen (för att+verb)
fasta principer; pedagogiska principer; en man med principer; hon har som princip att all­tid tala sanning; utnämningen av NN stred mot demokratiska principer
äv. om yttersta grund­val el. förut­sättning för något
livsprincip
det ondas princip; principerna för universums existens
äv. i ett ut­tryck för att något i huvud­sak är på visst sätt
i princip har du gjort rätt, men en del detaljer måste rättas till
Arkimedes princip den fysikaliska lag som säger att en kropp som sänks ner i en vätska förlorar lika mycket i vikt som den undan­trängda vätskans vikt
av princip enligt någons levnadsreglerhon vägrar av princip att bära päls
belagt sedan 1698; av lat. princip´ium 'början; upp­hov; grundprincip'; besläktat med prins