publicerad: 2021  
1pris priset, plural priser äv. pris, bestämd plural priserna äv. prisen
pris·et
substantiv
1 fast­ställd belöning för viss prestation särsk. i tävlings­sammanhang och i form av t.ex. penning­summa el. pokal
prispengar; prisutdelning; andrapris; förstapris; hederspris; tröstpris; vandringspris
ett prestige­fyllt pris; vinna första pris; en tävling med fina priser; han tog emot priset ur kungens hand
ta priset över­träffa allt eller alla i sitt slagmånga konster har gjorts på lina men en frans­man tog priset när han ut­förde ett balans­nummer över stor­marknaden i Saint Etienne
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska pris 'tävlingspris; beröm; förtjänst'; av lågtyska pris 'värde; beröm'; av fornfranska pris, lat. pret´ium 'värde'; jfr ur­sprung till preciosa
2 i plur. mest i formenpriser fast­ställd kostnad för något vid (eventuellt) köp
priskontroll; prisstegring; prisuppgift; biljettpris; extrapris; kilopris; lockpris; nettopris; nypris; ockerpris; vänskapspris
ett högt pris; ett hut­löst pris; ett lågt pris; ett över­komligt pris; ett rabatterat pris; ett för­månligt pris; ett skäligt pris; ett rimligt pris; marknads­mässiga priser; sänka priserna; pressa priserna; höja priserna; trissa upp priserna
priset (för/på något)
priset (för något)
priset (något)
du får cykeln för halva priset; han fick tröjan till det facila priset av 100 kronor; priset på kaffe varierar med dollar­kursen
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för obehaglig på­följd eller dylikt
få betala ett högt pris för sin våg­halsighet
humana priser låga priseri hamnen fanns det gott om båtar att hyra till humana priser
sätta pris på något upp­skatta någothon satte pris på att kollegorna passade tiden
till varje pris oavsett vad det kostari pengar el. an­strängningar eller dylikt: filmen handlar om personer som till varje pris vill vara i strålkastarljuset
belagt sedan 1625
2pris priset
pris·et
substantiv
hög­tidligt; sär­skilt i religiösa samman­hang (över­svallande) beröm
pris ske Herren; sjunga Herrens pris
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); se ur­sprung till 1pris 1
3pris prisen priser
pris·en
substantiv
(fientligt) far­tyg eller fartygs­last som tagits i besittning under krig
prisdomstol; prisrätt; pristagning
prisen bogserades i hamn
någon gång äv. om (krigs)byte i all­mänhet
de fick en god pris vid erövringen av staden
belagt sedan 1535; av franska prise med samma betydelse, till prendre 'ta'; jfr ur­sprung till repris, surpris
4pris prisen prisar
pris·en
substantiv
en portion snus
SYN. prilla
en pris (något) en pris (med något)
ta sig en pris (snus); lägga in en pris
belagt sedan 1734; av franska prise (de tabac) med samma betydelse; samma ord som 3pris