publicerad: 2021  
prioritera prioriterade prioriterat
verb
priorite´ra
ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad ge före­träde åt
bortprioriterad; högprioritera; lågprioriterad
någon prioriterar (upp) någon/något
någon prioriterar (upp) någon
någon prioriterar (upp) något
någon prioriterar (mellan några)
en prioriterad fordran; facket ville prioritera de låg­avlönade i avtals­rörelsen; när pengarna inte räcker måste de grund­läggande behoven prioriteras (upp)
ibland äv. neutralt välja
prioritera mellan olika vårdbehov
belagt sedan ca 1800; bildn. till prioritet
prioriteraprioriterande, prioritering