publicerad: 2021  
privatvärd privat­värden privat­värdar
priv·at|­värd·en
substantiv
priva`tvärd
privat hyresvärd
hyres­gästerna ville köpa loss lägenheterna av sin privat­värd och om­vandla dem till bostads­rätter
belagt sedan 1987