publicerad: 2021  
professionell professionellt professionella
pro·fess·ion·ell
adjektiv
[-∫onel´]
1 som ut­förs på ett fack­mässigt god­tagbart sätt
professionell reklam; en professionell webb­plats
ofta med ton­vikt på skicklighet och seriös in­ställning
han var oerhört professionell i sin in­ställning
belagt sedan 1868
2 som ut­för något yrkes­mässigt som äv. kan ut­föras amatör­mässigt; ofta med bi­betydelse av skicklighet
professionella dansare; en professionell ishockeyspelare
äv. försvagat, ibland något ned­sättande
professionella demonstranter
äv. om handling eller dylikt ibland något ironiskt
terapeuten svarade med professionell mildhet i rösten
belagt sedan 1839
Professionella bekännelser. Titel på en memoar­liknande bok av P.C. Jersild, med ton­vikt på författarskapet (med dubbel­tydighet i ordet "professionella"; 1981)