publicerad: 2021  
professor professorn professorer
substantiv
profess`or
(titel för) person med högsta lärar- och forskar­tjänst vid universitet el. hög­skola
professorskompetent; konstprofessor; teologiprofessor
professor (i något)
professor i matematik; bli befordrad till professor i pedagogik; hon disputerade 2001, blev docent 2008 och ut­nämndes till professor 2016
äv. som hederstitel för förtjänta konstnärer och vetenskaps­män
den fram­stående över­sättaren fick professors namn
belagt sedan 1604; av lat. profess´or 'lärare', till profite´ri 'förklara'; besläktat med profession