publicerad: 2021  
profylax profylaxen
pro·fylax·en
substantiv
profylax´
åtgärd(er) för förhindrande av något särsk. sjukdom
profylaxen in­om tand­vården
belagt sedan 1880; av grek. prophyl´aksis 'försiktighet; vaksamhet'