publicerad: 2021  
progesteron progesteronet
pro·gester·on·et
substantiv
[-gesterå´n] äv. [-jesterå´n]
ett kvinnligt köns­hormon nöd­vändigt för graviditetens normala förlopp
belagt sedan 1943; modern bildn. till pro-, grek. gesta´tio 'havandeskap', ste(rol) och ändelsen -on, som betecknar kemiska samman­sättningar, ofta hydrokarboner