publicerad: 2021  
projekt projektet, plural projekt, bestämd plural projekten
pro·jekt·et
substantiv
[-∫ek´t] äv. [-jek´t]
idé och ut­kast för metod att upp­nå visst (större) resultat
projektera; brobyggnadsprojekt; utvecklingsprojekt
ett tvär­vetenskapligt projekt; ett våg­halsigt projekt
ofta äv. om mot­svarande arbete
projektledare; projektplan; forskningsprojekt
starta ett projekt; driva ett projekt; projektet ska på­gå i fem år
belagt sedan 1665; av lat. projec´tum med samma betydelse, till projic´ere 'kasta fram'; jfr ur­sprung till projektil