publicerad: 2021  
projektera projekterade projekterat
verb
[-∫ekte´ra] äv. [-jekte´ra]
ut­arbeta plan för något (vanligen något av större om­fattning)
någon projekterar (för) något
projektera ett nytt villaområde; före­taget projekterar för ut­byggnad i en av för­orterna
belagt sedan 1680; till projekt
projekteraprojekterande, projektering