publicerad: 2021  
propaganda propagandan
pro·pag·and·an
substantiv
propagan`da
ibland något ned­sättande arbete för att med olika argumentations- och över­talnings­knep sprida en åsikt eller dylikt
propagandafilm; propagandafras; propagandanummer; hetspropaganda; krigspropaganda; lögnpropaganda; nykterhetspropaganda; valpropaganda
politisk propaganda; osaklig propaganda; göra propaganda; bedriva propaganda; sprida propaganda
propaganda (för/mot någon/något/att+verb/sats)
propaganda (för någon)
propaganda (för något)
propaganda (för sats)
propaganda (för att+verb)
propaganda (mot någon)
propaganda (mot något)
propaganda (mot sats)
propaganda (mot att+verb)
partiets propaganda mot EU; mål­medveten propaganda för fysisk fostran
belagt sedan 1842; av nylat. propagan´da, i ut­trycket congrega´tio de propagan´da fid´e 'kongregation för ut­bredning av tron'; till propagera