publicerad: 2021  
protestant protestanten protestanter
pro·test·ant·en
substantiv
protestan´t
person som till­hör en protestantisk kyrka
krigen under 1500-talet och 1600-talet mellan protestanter och katoliker
belagt sedan 1680; av tyska Protestant; till lat. protes´tans 'protesterande'; till protestera