publicerad: 2021  
protestera protesterade protesterat
verb
proteste´ra
1 ut­trycka protest mot något
någon protesterar (mot någon/något/sats)
någon protesterar (mot någon)
någon protesterar (mot något)
någon protesterar (mot sats)
ungdomarna protesterade mot plågsamma djur­försök; filmen om Jesus fick kyrkan att protestera; han protesterade genom att inte när­vara vid mötet
belagt sedan 1545; via tyska, franska av lat. protesta´ri 'försäkra; protestera', till pro 'för' och testa´ri 'vittna'; jfr ur­sprung till attestera, testamente
2 ålderdomligt förklara (växel) inte in­löst i tid eller accepterad
någon protesterar något
protestera en växel
belagt sedan 1628
protesteraprotesterande, protestering, protest