publicerad: 2021  
pryd prytt
adjektiv
över­drivet (och ängsligt) moralisk särsk. om sexuella samman­hang; om person
SYN. sipp
vara pryd i sängen
äv. om handling eller dylikt
hans pryda in­ställning
belagt sedan 1777; av franska prude 'till­gjord; pryd'; jfr ur­sprung till pryda