publicerad: 2021  
psykometri psykometrin
psyko·metrin
substantiv
psykometri´
mätning och kvantitativ analys av psykiska före­teelser särsk. om intelligens­mätning
belagt sedan 1940-talet; till psyke och grek. met´ron 'mått'