publicerad: 2021  
putta puttade puttat
verb
putt`a
var­dagligt ibland med partikelntill lätt knuffa (till)
JFR butta
någon puttar (till) någon/något
någon puttar (till) någon
någon puttar (till) något
han råkade putta till personen som stod bak­om honom
spec. ut­föra putt i golf
någon puttar (för något)
hon puttade för en birdie på det sjunde hålet
belagt sedan 1838; sv. dial. putta; trol. ljudmålande; besläktat med 2putt!!
puttaputtande, puttning