publicerad: 2021  
pyramidspel pyramid­spelet, plural pyramid­spel, bestämd plural pyramid­spelen
pyram·id|­spel·et
substantiv
pyrami`dspel
spel där vinstmöjligheterna huvud­sakligen beror på an­talet del­tagare som efter­hand kommer med och där före­speglade vinster oftast ute­blir; förbjudet i Sverige
hon dömdes för pyramid­spel på nätet
belagt sedan 1987