publicerad: 2021  
pyra pyrde pyrt, presens pyr
verb
py`ra
glöda svagt
något pyr
det pyrde än­nu under det översta lagret av askan
äv. bildligt
miss­nöjet pyrde bland med­lemmarna
belagt sedan 1814; sv. dial. pyra 'pyra; glimma under askan'; av ovisst urspr.
pyrapyrande