SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förvärldsliga [-vä´rds-] verb ~de ~t för·världs·lig·arvanligen pass. el. perf. part. göra världslig relig.SYN.synonymsekularisera många tycker att kyrkan har förvärldsligatsförvärldsliga ngtsedan 1824Subst.:vbid1-166135förvärldsligande