publicerad: 2021  
1
preposition
1 i läge mot ovan­sidan av något före­mål eller dylikt
trutarna satt på taket och spanade; han bar barnet på sina axlar
äv. för att an­ge placering i all­mänhet
JFR 1i 1
sitta på sitt rum och läsa; bo på landet; ligga på rygg; ärtor på burk
äv. mer abstrakt
ha pengar på banken; de är på vår sida; han grundade på­ståendet på en känd sats
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska pa, av äldre up a 'uppå'
2 med in­riktning mot
hon är arg på sin bror; tänk på ett tal; hälsa på grannen
spec. med an­tydan om syfte eller dylikt
resa på semester; bli bjuden på fest; gå på jakt
äv. än mer abstrakt, sär­skilt för att på olika sätt modifiera verb­handlingen
skaka på huvudet; glänta på fönstret; äta på en bröd­bit; ändra på gardin­uppsättningen
på det att något ålderdomligtför att
belagt sedan 1409 stadfästelse av gåva till västgötska Gudhems kloster utfärdad av väpnaren Gustaf Ragvaldsson (Svenskt Diplomatarium)
3 vid tiden för
på morgonen är han ganska trött; på ålderns höst; på sten­åldern; på slaget 12
äv. i fråga om tid efter viss tid­punkt
önskas kaffe på maten?; gång på gång kommer han och stör; hon skrev brev på brev hem till sina kära
äv. för en tid av
resa bort på en månad
äv. i fråga om förfluten tid sedan
jag har inte sett henne på flera år
på sistone se sistone
belagt sedan 1401 fastebrev utfärdat av häradshövdingen i Dalarna Jöns Gerekasson (Svenskt Diplomatarium)
4 i fråga om
priset på cyklar; hon är blind på ena ögat
belagt sedan 1430–50 Konung Alexander
5 med (an­tydd) storlek av
en fisk på cirka tre kilo
äv. distributivt per
SYN. per 1
en kött­bit på man
belagt sedan 1493 öppet brev med räfstetingsdom utfärdat av biskop Olof i Västerås m.fl. (Diplomatarium Dalekarlicum)
2
adverb
1 till omedelbar beröring eller kontakt (med något)
ta på kläderna; sätta på skyddet
spec. i fråga om häftig beröring
köra på en stolpe
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska pa, uppa
2 vidare (i oförändrad om­fattning)
det är bara att arbeta på; han gick på om sina bedrifter under jordenruntseglingen
belagt sedan ca 1670
3 med in­trädande skeende
sätta på tv:n
äv. med på­tagligt resultat ofta med intensifierande inne­börd
det frestar på att arbeta över varje kväll; det mulnade på fram­åt kvällen
belagt sedan 1497 Stockholms stads tänkeböcker