publicerad: 2021  
påfund på­fundet, plural på­fund, bestämd plural på­funden
på|­fund·et
substantiv
`fund
(irriterande) på­hitt
moderna elektroniska på­fund; att deklarera är inget modernt på­fund
spec. i ett ut­tryck
föräldrarna såg rockmusiken som ett djävulens på­fund
belagt sedan 1528; till och finna; jfr ur­sprung till fynd, samfund, underfund