SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förvär`vsliv substantiv ~et för·värvs|­liv·etvanligen best. f. verksamhet som yrkes­arbetande särsk. i mots. till studier arb.tid.SYN.synonymarbetsliv han måste av­bryta studierna och gå ut i förvärvslivetsedan 1926