SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förväx´la verb ~de ~t för·växl·arfelaktigt upp­fatta som identisk(a) NollSYN.synonymsammanblanda 2 JFRcohyponymförblandacohyponymblanda ihop hon förväxlade honom med någon av makens vännersjälv­förtroende får inte förväxlas med stöddighetfolk förväxlar ofta orsak och verkanförväxla ngn/ngt med ngn/ngt, förväxla ngrasedan 1790av ty. verwechseln med samma betydelse Subst.:vbid1-166200förväxlande, förväxling