publicerad: 2021  
rabattfrimärke rabatt­frimärket rabatt­frimärken
rabatt|­fri·märk·et
substantiv
rabatt`frimärke
historiskt fri­märke med ned­satt pris och fullt frankerings­värde
ett häfte rabatt­frimärken
belagt sedan slutet av 1970-talet