publicerad: 2021  
racka ner rackade rackat
eller
racka ned rackade rackat
verb
racka ne´r el. racka ne´d
var­dagligt hårt och små­aktigt kritisera någon el. något
någon rackar ner på någon/något
någon rackar ner på någon
någon rackar ner på något
hon rackade ner på sin man hela tiden
belagt sedan 1891; via da. av lågtyska rakken med samma betydelse, urspr. 'forsla bort av­fall'; besläktat med 1raka 1; jfr ur­sprung till rackare
racka nernerrackande, nerrackning
racka nednedrackande, nedrackning