publicerad: 2021  
1rad raden rader
rad·en
substantiv
1 upp­sättning (av något) i mer eller mindre rak linje ofta med ton­vikt på den upp­komna ordnings­följden
bänkrad; fönsterrad; knapprad; pelarrad; ryggrad; tandrad
en rad (av/med några)
en rad (av några)
en rad (med några)
snör­räta rader; änd­lösa rader; en rad av hus; gå först i raden; barnen satt på rad i soffan; skorna var upp­ställda i prydliga rader; rad efter rad med gods­vagnar på ban­gården; en kvinna i raden fram­för reste sig upp
spec. läktare på teater eller dylikt
första raden; en över­bliven biljett till fjärde radens sida, andra bänk
i rad i obruten följdrumsligt el. tidsligt: hon vann för fjärde året i rad
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska radh; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till ryggrad
2 för­hållandevis stor mängd av något
en rad (några) en rad (av några)
problemen berodde på en rad miss­uppfattningar; en hel rad experter var in­blandade; rader av före­tag sponsrade evenemanget; böcker i långa rader; hon är bara en i raden av alla sökande
belagt sedan 1664
3 våg­rät följd av skrivna eller tryckta bok­stäver mellan två marginaler vanligen på papper och som del av längre text; äv. om plats för (planerad) så­dan följd
JFR 1rad 1
radavstånd; radbredd; radslut; versrad
börja (på) ny rad; citatet står tre rader från slutet
äv. något ut­vidgat
äv. mer el. mindre bildligt
vi måste skriva några rader till mamma; en författare som inte har skrivit en rad på tio år
läsa mellan raderna förstå något outsagt eller bara an­tyttdet verkar som om han inte kommer till­baka i höst, i alla fall när man läser mellan raderna
belagt sedan 1324 (runristad gravhäll, Sanda, Gotland (Sveriges runinskrifter)); runform raþu (dat.)
2rad plural rad, utrum
substantiv
ålderdomligt; fysik en (äldre) mått­enhet för absorberad strålningsdos mot­svarande 1/100 gray
JFR gray, 2rem
belagt sedan 1963; av engelska rad, förk. av radiation 'strålning'; jfr ur­sprung till radiator