publicerad: 2021  
rampljus ramp­ljuset
ramp|­ljus·et
substantiv
ram`pljus
sär­skilt i vissa ut­tryck centrum för (all­mänhetens) intresse
hon trivs med att stå i ramp­ljuset
belagt sedan 1886