publicerad: 2021  
rangera ut rangerade rangerat
verb
rangera u´t
äv. fast sammansättn., se utrangera skilja ut så­som mindre funktions­duglig
rangera ut något
de gamla möblerna var mogna att rangeras ut
belagt sedan 1890
rangera ututrangering