publicerad: 2021  
rapport rapporten rapporter
rap·port·en
substantiv
[-pårt´]
1 (formell) redo­görelse för under­sökning eller ut­fört upp­drag särsk. om längre, skriftlig så­dan som är ut­förd på beställning
delrapport; kvartalsrapport; larmrapport; månadsrapport; slutrapport
en rapport (till någon) (om någon/något/sats)
en rapport (till någon) (om någon)
en rapport (till någon) (om något)
en rapport (till någon) (om sats)
en färsk rapport; en ut­förlig rapport från tävlingarna; samman­ställa en rapport; lämna rapport; av­lägga rapport; lägga fram en rapport; rapporten offentlig­görs in­om kort; Social­styrelsens nya rapport om våra kost­vanor
spec. i nyhetsmedia
en rapport från tv:s ut­sände; varje timme kom nya rapporter från olycksplatsen
belagt sedan 1613; till rapportera
2 del av upprepnings­mönster som i alla detaljer åter­kommer i precis samma form på tyg, tapet eller dylikt
mönsterrapport
äv. ut­sträckning i bredd och höjd av en vävnads bindning
belagt sedan 1900