publicerad: 2021  
rapportera in rapporterade rapporterat
verb
rapportera in´
äv. fast sammansättn., se inrapportera sända rapport om någon el. något, ofta till någon central
rapportera in något (till någon/något)
rapportera in något (till någon)
rapportera in något (till något)
50 nya fall av salmonella har rapporterats in
belagt sedan 1893
rapportera ininrapporterande, inrapportering