publicerad: 2021  
1ras rasen raser
ras·en
substantiv
under­grupp in­om art på ut­seende­mässig eller fysiologisk grund
med ras som indelnings­grund kan individer in­om en art klassificeras
sär­skilt om under­grupp av människor delvis historiskt
den germanska rasen
sär­skilt om en grupp (tama) individer in­om en djurart, känne­tecknad av vissa gemensamma ärftliga egenskaper
blandras; hundras; hästras
katter av persisk ras
äv. (i fråga om djur) med positiv värdering vanligen i sammansättn.
rashäst; raskatt
belagt sedan 1818; 1765: om djur; av tyska Rasse, franska race, ita. razza med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.
2ras raset, plural ras, bestämd plural rasen
ras·et
substantiv
samman- eller nedstörtning av byggnad el. natur­område med jord, sten etc.
rasområde
ett ras (för någon/något)
ett ras (för någon)
ett ras (för något)
marken är mjuk och det finns risk för ras; ett ras har in­träffat i gruvan; tre personer begravdes vid raset
äv. bildligt, sär­skilt snabb värdesänkning
prisras
raset för dollarn; Stockholmsbörsen hämtade in en del av raset i veckan
belagt sedan 1734; till rasa