publicerad: 2021  
rasera raserade raserat
verb
rase´ra
få (något) att rasa
rasera något
flera byggnader raserades vid jord­skalvet
äv. i fråga om mer passiv in­verkan under längre tid vanligen perfekt particip få att falla sönder
den halvt raserade gamla bron
äv. bildligt
av­slöjandena om stalinismens förbrytelser raserade många kommunisters världs­bild
belagt sedan 1616; av tyska rasieren 'rasera; raka'; till lat. ra´dere 'skrapa'; jfr ur­sprung till radera
raseraraserande, rasering