publicerad: 2021  
rasism rasismen
ras·ism·en
substantiv
rasis´m
åskådning som är baserad på före­ställningar om att personer med viss hud­färg är över­lägsna särsk. om före­ställningen att svarta el. mörka personer är under­lägsna i något av­seende
utlännings­hat och rasism; kampen mot rasismen
ibland ut­vidgat (sär­skilt i sammansättn.)
belagt sedan 1938; till 1ras