publicerad: 2021  
rastgård rast­gården rast­gårdar
rast|­gård·en
substantiv
ras`tgård
mindre, in­hägnat utom­hus­område som an­vänds för rastning särsk. av hundar el. fångar
belagt sedan 1895