publicerad: 2021  
rastplats rast­platsen rast­platser
rast|­plats·en
substantiv
ras`tplats
plats för rastning
sär­skilt om så­dan plats för bilister (placerad in­vid större väg och ofta försedd med fasta bord och bänkar)
en rast­plats vid en sjö
belagt sedan 1773; jfr tyska Rastplatz med samma betydelse