publicerad: 2021  
ratificera ratificerade ratificerat
verb
ratifice´ra
göra (preliminär internationell överens­kommelse) giltig
någon ratificerar något
den amerikanska kongressen vägrade att ratificera Versailles­fördraget
belagt sedan 1538; av medeltidslat. ratifica´re 'slut­giltigt fast­ställa'
ratificeraratificerande, ratificering, ratifikation